Grafický dizajn bankových stránok

Grafický dizajn sa rozdeľuje na veľa odvetví. Medzi tieto odvetvia patrí aj grafický dizajn stránok. Nemyslí sa teraz programovanie dizajnu takýchto stránok ale jeho návrh. Niektorí ľudia totiž vyžadujú od firiem iba vzhľad, ale nie jeho naprogramovanie. Aj pre takéto práce sa tak musia nájsť ľudia. Každá stránka musí byť sama o sebe tak trošku jedinečná a výnimočná.

Medzi trošku zvláštnejšie odvetvia v tomto jednoznačne patria banky. Prečo? Banky slúžia predovšetkým na účtovníctvo, no aj oni majú nejakú svoju značku, farby, logo a pod. Každá banka je tak odlišná od tej druhej. Postupom času keď začal vznikať internet, si banky vytvorili aj svoje web stránky, ktoré zo začiatku mali najskôr informatívny charakter, až neskôr vzniklo internetové bankovníctvo, ktoré v dnešnej dobe využívajú predovšetkým mladší ľudia, ktorí majú stály prístup k internetu.

Ak si napríklad zoberieme takú internetovú stránku VÚB, tak hneď nám v hlave zostane farba tejto banky a jej logo. Celý dizajn stránky je však spravený tak, aby bol odlišný od iných, ale aby stále držal krok s dobou. Keď si zase otvoríte internetovú stránku Tatra banky, hneď vám do očí spadne jasne modrá farba. Takýto dizajn treba rovnako tak tvoriť a je za potreby ľudí na jeho tvorbu. Nápad je vždy to najcennejšie, čo môžete ponúknuť firmám a spoločnostiam, lebo práve ten od vás musia kúpiť. Toto neplatí len pri bankách, ale aj pri iných inštitúciách ako sú napríklad potraviny, trafiky a pod. Tie zväčša nemajú svoju stránku, a keď majú slúži hlavne pre informačný charakter, pretože takéto spoločnosti chcú hlavne predať svoje potraviny ľuďom, tak im potrebujú oznámiť najnovšie zľavy, tovar, najviac kupovaný tovar a pod. Príkladom pre takéto stránky sú LIDL, BILLA, TESCO a pod. Vždy tam však je za potreby dodržať isté pravidlá web designu, a čím originálnejší a jednoduchší je, tým ľahšie a rýchlejšie sa dostane do povedomia ľudí.