Pôvod grafického dizajnu je absolútne voľná otázka. Prečo ? Existuje jednoduchá odpoveď.

Každý za to môže datovať niečo iné. Niekto môže vidieť grafický dizajn ešte dávno pred ľudstvom, kde sa niekedy nepoužívali písmená ale rôzne znaky. Už to sa mohlo označovať za nejaký grafický dizajn. Ak však ideme do nášho letopočtu, tak by si sa jednoznačne do grafického dizajnu mohli zaradiť erby. Erb musel byť stály, jednoduchý a musel reprezentovať danú obec, kráľovstvo, či inú mocnosť. Ďalej tu potom boli znaky štátov či vlajky, nielen štátov ale aj jednotlivých území, kočovných kmeňov a pod. Už tu vznikali náznaky ako takého grafického dizajnu, a to sme jedno tisícročie dozadu. Niektorí ľudia tento názor však uznávať nemusia, ale niektoré veci spĺňali presne dané veci a pravidlá, ktoré napríklad dnes spĺňajú reklamy, vizitky či logá.

Ďalej by sa do toho grafického dizajnu dal brať rôzne maľby po kostoloch, či jednotlivé obdobia, ako sú renesancia, barok a podobne. Aj tam sa držali istého štýlu či už pri stavaní niektorých budov, alebo kreslenia niektorých obrazov. Dokonca aj armády vtedy museli mať jednotné uniformy či šatstvo, aby sa pri boji jasne rozoznali. To isté platilo aj pre šľachtu, či pre kráľovskú rodinu. Už aj tu sa musel rozlišovať istý grafický dizajn.

Ak si zoberieme napríklad prvé vizitky, v Európe, dostali sa sem 300 rokov dozadu, no už aj pri nich sa riešil grafický dizajn. Vtedy boli síce mierené iba najvyšším ľuďom a mali obrovské rozmery, tak isto mali istý dizajn. Postupom rokov však nadobudli iné štandardy a ľudia si ich prispôsobili do takej podoby, ako ich poznáme dnes. V dnešnej dobe sa namiesto vizitky môže používať aj QR kód, no veľa firiem stále uprednostňuje, aby mali jednotlivý zamestnanci svoje vlastné vizitky.

Grafický dizajn tak nemá presne datovanie a určite existuje po dlhé stáročia, záleží len na danom pohľade človeka, čo považuje za grafický dizajn.