Rozmach grafického dizajnu sa rozšíril po celom svete. Nedá sa ani náhodou povedať, že by existoval jediný štát, v ktorom by nevedeli nič o grafickom dizajne. Dá sa tamer s istotou povedať, že každý jeden človek pozná, či skôr vníma grafický dizajn. Inak na tom nie je ani Slovensko.

Existuje tu mnoho stále fungujúcich a stále sa rozvíjajúcich firiem ohľadom grafického dizajnu. ktoré tu pôsobia už nejaký ten čas. Samozrejme sú to zväčša firmy mladšie, niektoré často existujú len pár rokov, no napriek tomu, že ide o pomerne mladú tradíciu, svoju funkciu splňujú na 100%.

Niektoré firmy a spoločnosti majú aj viacero využití, ale stále spadá pod nich tá podstatná časť pre nás, čo je grafický dizajn. Takouto spoločnosťou je DCBI-digitálna agentúra, ktorá sa zaoberá nielen grafickým dizajnom a web dizajnom, ale aj online marketingom. Tým pádom dokáže plniť viacej funkcií, ako len jednu špecifickú. Táto spoločnosť dokonca prezentuje aj svoje predošlé práce, aby ľudia mali istotu, že keď tejto firme nechajú niečo spraviť, tak že to bude stáť za to. Každý človek, ktorý si nechá robiť grafický dizajn v nejakej spoločnosti si koniec koncov chce byť istý, že dostane presne to, čo žiada.

Ďalšia z grafických firiem, ktorú fungujú na Slovensku, je napríklad AnimaGraf s. r. o. Táto spoločnosť, rovnako ako DCBI má viacero využití, než len na grafický dizajn. Dnes je to modernejšie, pretože touto cesto si spoločnosti ľahšie získajú zákazníkov a vedia si tak poľahky zvýšiť zárobok. Od AnimaGraf s. r. o. sa tiež dočkáte kvalitnej grafickej práce. Na ich stránkach sa dočítate nielen o samotnej firme, ale tiež množstvo zaujímavostí a užitočných informácií v tejto oblasti. Nájdete tu grafické spracovanie nielen webu, ale aj tzv. brandingu, teda pod to spadajú logá, slogany a pod. Ďalej však táto spoločnosť ponúka podporu predaja a rovnako tak aj pomoc pri online marketingu ako spoločnosť DCBI.